Isı İzolasyon

Isı İzolasyon

sı Yalıtımı Nedir; yapıların özellikle kış aylarında daha az enerji tüketimi yaparak daha fazla ısı elde etmesi ve elde ettiği bu ısıyı uzun süre yapının içerisinde muhafaza etmesini sağlayan sistemlerin binalara uygulanmasının genel adıdır. Elbette ki yaz dönemlerinde de içerideki serin havanın muhafazası ve dışarıdaki aşırı sıcakların evin içerisine nüfuz etmesini engellemede de aynı misyona sahiptir. Var olan doğal kaynakları ve enerjiyi doğru kullanarak hem kendi ekonomimize hem de hızla tükenen yeryüzü zenginliklerine büyük katkı sağlayarak çevreci bir tutum sergileriz.
İnsanların sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri 22°C sıcaklık ve %50 bağıl nem değerindeki ortamlarda ısı yalıtımı yapılabilmektedir. Soğuk havalarda dış ortam sıcaklıkları 20°C’nin altında seyreder. Sıcak havalarda ise hava sıcaklıkları 20°C’nin üzerindedir. Isıl enerji; yüksek sıcaklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu sebeple yapılarda; kışın enerji ve ısı kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları ve yüksek ısı değerleri meydana gelir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişme geçiniz